V této kategorii Vám budeme pravidelně přinášet novinkyz naseho domova

Havířov 2022

Dotace Havířov 2022   Činnost DZR Pohoda je finančně podporována z rozpočtu statutárního města Havířova. V roce 2022 nám město Havířov poskytlo neinvestiční finanční dotaci na provoz služeb ve výši 20.000,- Kč.   Dovolte, abychom Vám jménem obyvatel domova a všech zaměstnanců poděkovali za vaši empatii při posuzování potřebnosti dofinancování našeho zařízení. Děkujeme, velmi si…

VDV 2022

Grant VDV 2022 Finanční podpora od Nadačního fondu:                                    https://www.vdv.cz/   Domov se zvláštním režimem Pohoda získalo v rámci grantového programu  „Fond podpory sociálních služeb během pandemie 2021 – 2022 „  finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsme použili na nákup pomůcek, které nám usnadnili péči o seniory především v době pandemie. Pořídili jsme Antigenní testy…

Domov pro seniory

Domov pro seniory

Domov pro seniory Domov pro seniory je koncept kvalitního bydlení pro seniory spolu se sociální a zdravotní péčí. Cílem je vytvoření ideálního místa k prožívání aktivního stáří, které představuje rovnováhu mezi nezávislostí, péčí a společností přátel obdobného stáří a zájmů. Posláním naší služby je poskytnout klientům s nízkou mírou soběstačnosti s pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností (různé…

Stařecká demence

Stařecká demence

Stařecká demence Stařecká demence je onemocnění. Projevuje se zásadními změnami v mozkové tkáni pacienta. Jde o úbytek mozkové činnosti, který se týká všech složek lidského chování a postupem času dochází k zániku nervových buněk. Toto onemocnění nejvíce ohrožuje věkovou skupinu nad 60 let věku. Typickými projevy jsou například poruchy paměti, které se projevují zejména v…

Alzheimerova choroba

alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je nemoc, kdy člověk ztrácí schopnost pracovat, později není schopen samostatně cestovat, nakupovat, nakládat s penězi a zvládat další činnosti běžného života. Počáteční stádium Alzheimerova choroba se projevuje sníženou výkonností v myšlení a kognitivními poruchami. Člověk i jeho okolí změny dokážou dobře rozeznat, uvědomují si je. Začínají se projevovat poruchy učení a vštípivosti,…