V této kategorii Vám budeme pravidelně přinášet novinkyz naseho domova

Nadace ČEZ 2023

Nadace ČEZ 2023 Finanční podpora od:                                  https://www.nadacecez.cz   Domov se zvláštním režimem Pohoda získalo od Nadace ČEZ nadační příspěvek k úhradě nákladů na schválený projekt s názvem „Zlepšení kvality při poskytování péče o osoby trpící demencí a Alzheimrovou chorobou“.   Tento příspěvek ve výši 200 000 Kč od nadace ČEZ jsme získali  na zkvalitnění péče o…

Havířov 2023

Dotace Havířov 2023   Činnost DZR Pohoda je finančně podporována z rozpočtu statutárního města Havířova. V roce 2023 nám město Havířov poskytlo neinvestiční finanční dotaci na provoz služeb ve výši 20.000,- Kč.   Dovolte, abychom Vám jménem obyvatel domova a všech zaměstnanců poděkovali za vaši empatii při posuzování potřebnosti dofinancování našeho zařízení. Děkujeme, velmi si…

VDV 2022

Grant VDV 2022 Finanční podpora od Nadačního fondu:                                    https://www.vdv.cz/   Domov se zvláštním režimem Pohoda získalo v rámci grantového programu  „Fond podpory sociálních služeb během pandemie 2021 – 2022 „  finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsme použili na nákup pomůcek, které nám usnadnili péči o seniory především v době pandemie. Pořídili jsme Antigenní testy…

Domov pro seniory

Domov pro seniory

Domov pro seniory Domov pro seniory je koncept kvalitního bydlení pro seniory spolu se sociální a zdravotní péčí. Cílem je vytvoření ideálního místa k prožívání aktivního stáří, které představuje rovnováhu mezi nezávislostí, péčí a společností přátel obdobného stáří a zájmů. Posláním naší služby je poskytnout klientům s nízkou mírou soběstačnosti s pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností (různé…

Stařecká demence

Stařecká demence

Stařecká demence Stařecká demence je onemocnění. Projevuje se zásadními změnami v mozkové tkáni pacienta. Jde o úbytek mozkové činnosti, který se týká všech složek lidského chování a postupem času dochází k zániku nervových buněk. Toto onemocnění nejvíce ohrožuje věkovou skupinu nad 60 let věku. Typickými projevy jsou například poruchy paměti, které se projevují zejména v…