Stařecká demence

Stařecká demence je onemocnění. Projevuje se zásadními změnami v mozkové tkáni pacienta. Jde o úbytek mozkové činnosti, který se týká všech složek lidského chování a postupem času dochází k zániku nervových buněk. Toto onemocnění nejvíce ohrožuje věkovou skupinu nad 60 let věku.

Typickými projevy jsou například poruchy paměti, které se projevují zejména v krátkodobé paměti. Jde o projevy v podobě poruchy racionálního myšlení a jednání, zhodnocení situace a její následné vyhodnocení. Vnímáním časoprostoru, kdy pacient bloudí po vlastním bytě. Neuvědomuje si, kde vlastně je, nerozpoznává své blízké, rodinu ani přátele. Pacient se stařeckou demencí je často unavený, ospalý a má časté výkyvy v jeho emocích. Často je náladový, vše je doprovázeno střídáním euforie, depresí, apatičností, agresivitou, sobeckostí, zlomyslností atd. Mnohdy je takové chování nepřijatelné na veřejnosti. Jde o porušování konvencí a přijatelného chování obecně uznávaného ve společnosti.

Nemůžeme stařeckou demenci vyléčit, můžeme však zpomalit její postup. Důležitá je zejména prevence tj. udržovat psychickou a fyzickou aktivitu častými procházkami, přiměřenými sportovními činnostmi, čtením knih a časopisů, luštěním křížovek, účastí pacientů při společenských událostech apod. Farmakologicky postup demence zpomalujeme zejména blokátory acetylcholinesterázy, nervovými růstovými faktory, zhášeči volných kyslíkových radikálů aj.

Postup této nemoci mnohdy vyústí až v nutnou každodenní 24 hodinovou péči, jelikož se bez ní již pacient neobejde. Pokud zvažujete využít námi poskytované služby pro pacienty s touto nemocí, více informací naleznete v sekci pro koho je domov určen.