Cílová skupina domova se zvláštním režimem

Sociální služba je poskytována osobám,  které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence a ostatními typy demencí, kteří potřebují stálou přítomnost či pomoc druhé osoby.

 

  •  Služby jsou vhodné pro uživatele ve věku od 27 let
  •  Kapacita domova Pohoda je 46 osob

 

Službu nemůžeme poskytnout osobám:

  • Jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči
  • S infekčními chorobami typu aktivní TBC, AIDS, hepatitidy apod.
  • Závislým na alkoholu a omamných látkách
  • S poruchou chování ohrožující sebe nebo druhé osoby, znemožňující soužití
  • V případě nedostatečné kapacity zařízení