Nadace ČEZ 2023

Finanční podpora od:

                              

 

https://www.nadacecez.cz

 

Domov se zvláštním režimem Pohoda získalo od Nadace ČEZ nadační příspěvek k úhradě nákladů na schválený projekt s názvem „Zlepšení kvality při poskytování péče o osoby trpící demencí a Alzheimrovou chorobou“.

 

Tento příspěvek ve výši 200 000 Kč od nadace ČEZ jsme získali  na zkvalitnění péče o klienty. Zakoupeno bylo sprchové lůžko, dokoupena byla perličková koupel a zaměstnanci byli vyškoleni v rámci několika školení (bazální stimulace a polohování). Díky tomu uživatel  v rámci teplé koupele lépe vnímá, komunikuje a zlepšují se jeho pohybové schopnosti, teplá koupel navíc přináší svalovou úlevu pro osoby, které již nejsou schopny pohybu.

Dovolte, abych Vám jménem obyvatel domova a všech zaměstnanců poděkovala, za vaši empatii při posuzování potřebnosti příspěvku pro naše zařízení. Vaší pomoci si velmi vážíme. Děkujeme.

Ředitelka DZR Pohoda, z.ú.,

Alena Kročková