Jednání se zájemcem o službu

Kontakty

Osobně / písemně

Domov se zvláštním režimem Pohoda

Dolní Domaslavice  249

739 38

Telefonicky                         

734 312 773 – sociální pracovnice

734 312 772 – zdravotnický personál

elektronickou poštou           

info@dzr-pohoda.cz

 

Kontaktní osoba

734 312 773 – sociální pracovnice (pro jednání se zájemci o službu). Sociální pracovnice poskytuje informace o nabídce služeb, platebních podmínkách, vnitřních předpisech, podmínkách poskytnutí sociální služby apod.

Pokyny k podání žádosti o pobytovou službu
  • Žádost o poskytnutí sociální služby – „dotazník pro žadatele o přijetí“
  • Vyjádření lékaře

 

Pokud chce osoba využít naše sociální služby, je nezbytné podat Žádost o poskytnutí sociální služby – „dotazník pro žadatele o přijetí“ a Vyjádření lékaře v některé z následně uvedených forem.

 

  • Zaslat v písemné podobě poštou
  • Zaslat elektronicky prostřednictvím e–mailu
  • Osobně doručit

 

Formulář žádosti o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Pohoda je k dispozici u sociální pracovnice, nebo v elektronické podobě na internetových stránkách domova v sekci „dokumenty ke stažení“. Žádost je zařazena do pořadníku žadatelů o umístění v Domově se zvláštním režimem Pohoda.

Před uzavřením smlouvy lze provést sociální pracovnicí domova jednání se zájemcem o službu v místě aktuálního pobytu žadatele. Uvolní-li se místo v domově, je kontaktován žadatel sociální pracovnicí a uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby. Smlouva upravuje, jaké služby se domov zavazuje nabízet a za jakou finanční úhradu.