Grant VDV 2022

Finanční podpora od Nadačního fondu:  

                              

 

https://www.vdv.cz/

 

Domov se zvláštním režimem Pohoda získalo v rámci grantového programu  „Fond podpory sociálních služeb během pandemie 2021 – 2022 „  finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsme použili na nákup pomůcek, které nám usnadnili péči o seniory především v době pandemie. Pořídili jsme Antigenní testy a ochranné rukavice. Pomůcky byly  určené seniorům našeho pobytového zařízení a pro pracovníky zařízení. Díky této pomoci jsme se mohli snáze přizpůsobit zvýšeným hygienickým pravidlům a omezit riziko vzniku či přenosu nákazy nemoci COVID 19 mezi seniory i personálem.

 

Od nadace VDV jsme získali v rámci grantového programu  „Zkvalitnění poskytované sociální služby „  finanční příspěvek ve výši 70 000,- Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup 4 nových Elektrických polohovacích lůžek –  Burmeier Economic. Díky příspěvku jsme mohli vyměnit další železné postele a tím usnadnili péči o seniory zaměstnancům a zvýšili komfort uživatelů při pobytu na lůžku.

Postel od VDV

Dovolte, abych Vám jménem obyvatel domova a všech zaměstnanců poděkovala, za vaši empatii při posuzování potřebnosti grantů pro naše zařízení. Děkujeme, velmi si Vaší pomoci vážíme.

Ředitelka DZR Pohoda, z.ú.,

Alena Kročková