Havířov 2022

Dotace Havířov 2022   Činnost DZR Pohoda je finančně podporována z rozpočtu statutárního města Havířova. V roce 2022 nám město Havířov poskytlo neinvestiční finanční dotaci na provoz služeb ve výši 20.000,- Kč.   Dovolte, abychom Vám jménem obyvatel domova a všech zaměstnanců poděkovali za vaši empatii při posuzování potřebnosti dofinancování našeho zařízení. Děkujeme, velmi si…

VDV 2022

Grant VDV 2022 Finanční podpora od Nadačního fondu:                                    https://www.vdv.cz/   Domov se zvláštním režimem Pohoda získalo v rámci grantového programu  „Fond podpory sociálních služeb během pandemie 2021 – 2022 „  finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsme použili na nákup pomůcek, které nám usnadnili péči o seniory především v době pandemie. Pořídili jsme Antigenní testy…