Domov pro seniory

Domov pro seniory

Domov pro seniory Domov pro seniory je koncept kvalitního bydlení pro seniory spolu se sociální a zdravotní péčí. Cílem je vytvoření ideálního místa k prožívání aktivního stáří, které představuje rovnováhu mezi nezávislostí, péčí a společností přátel obdobného stáří a zájmů. Posláním naší služby je poskytnout klientům s nízkou mírou soběstačnosti s pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností (různé…

Stařecká demence

Stařecká demence

Stařecká demence Stařecká demence je onemocnění. Projevuje se zásadními změnami v mozkové tkáni pacienta. Jde o úbytek mozkové činnosti, který se týká všech složek lidského chování a postupem času dochází k zániku nervových buněk. Toto onemocnění nejvíce ohrožuje věkovou skupinu nad 60 let věku. Typickými projevy jsou například poruchy paměti, které se projevují zejména v…

Alzheimerova choroba

alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je nemoc, kdy člověk ztrácí schopnost pracovat, později není schopen samostatně cestovat, nakupovat, nakládat s penězi a zvládat další činnosti běžného života. Počáteční stádium Alzheimerova choroba se projevuje sníženou výkonností v myšlení a kognitivními poruchami. Člověk i jeho okolí změny dokážou dobře rozeznat, uvědomují si je. Začínají se projevovat poruchy učení a vštípivosti,…