VDV 2022

Grant VDV 2022 Finanční podpora od Nadačního fondu:                                    https://www.vdv.cz/   Domov se zvláštním režimem Pohoda získalo v rámci grantového programu  „Fond podpory sociálních služeb během pandemie 2021 – 2022 „  finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsme použili na nákup pomůcek, které nám usnadnili péči o seniory především v době pandemie. Pořídili jsme Antigenní testy…