Havířov 2022

Dotace Havířov 2022   Činnost DZR Pohoda je finančně podporována z rozpočtu statutárního města Havířova. V roce 2022 nám město Havířov poskytlo neinvestiční finanční dotaci na provoz služeb ve výši 20.000,- Kč.   Dovolte, abychom Vám jménem obyvatel domova a všech zaměstnanců poděkovali za vaši empatii při posuzování potřebnosti dofinancování našeho zařízení. Děkujeme, velmi si…