Alzheimerova choroba je nemoc, kdy člověk ztrácí schopnost pracovat, později není schopen samostatně cestovat, nakupovat, nakládat s penězi a zvládat další činnosti běžného života.

Počáteční stádium

Alzheimerova choroba se projevuje sníženou výkonností v myšlení a kognitivními poruchami. Člověk i jeho okolí změny dokážou dobře rozeznat, uvědomují si je. Začínají se projevovat poruchy učení a vštípivosti, dobře si vybavuje informace z mládí. Hledá nedávno odložené předměty, zapomíná vykonávat běžné rutinní úkony.

Další stádium středně těžký stav

Projevy netypického chování se zhoršují, v podobě ukládání předmětů na zvláštní místa, pacient se ptá na stejné věci dokola, nepamatuje si, co už říkal, nevybavuje si ani svou domácí adresu, informace o místě, kde se nachází, co nedávno dělal. Není schopen si vybavit ani jména dobře známých osob a rodiny, názvy předmětů a popisuje: „to, jak se tím píše atd., není soběstačný a je neschopen vyřešit banální úkoly.

Třetí fáze těžký stav

Alzheimerova choroba způsobuje téměř úplnou ztrátu paměti, nepoznání blízkých osob, plnou dezorientovanost, nesoběstačnost a většinou i inkontinenci. Člověk trpící Alzheimerovou chorobou není schopen zapamatovat si nové informace.