Jednání se zájemcem o službu

Kontakty:

Osobně nebo písemně:        Domov se zvláštním režimem Pohoda

Dolní Domaslavice  249

739 38

 

telefonicky:                           734 312 773 – sociální pracovnice

                                               734 312 772 – zdravotnický personál

 

elektronickou poštou:            info@dzr-pohoda.cz

 

Kontaktní osobou je sociální pracovnice pro jednání se zájemci o službu

(tel: 734 312 773).                

Poskytuje informace o nabídce služeb, platebních podmínkách, vnitřních předpisech, podmínkách poskytnutí sociální služby apod.

Pokyny k podání žádosti o pobytovou službu v DZR Pohoda: 

  • Žádost o poskytnutí sociální služby
  • Vyjádření lékaře

Pokud chce osoba využít naše sociální služby je nezbytné podat Žádost o poskytnutí sociální služby a Vyjádření lékaře –

  • v písemné podobě zaslat poštou,
  • nebo elektronicky: e – mail
  • nebo osobně doručit.

Formulář žádosti o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Pohoda je k dispozici u sociální pracovnice,  nebo v elektronické podobě na internetových stránkách domova v sekci „dokumenty ke stažení“.

 

Žádost je zařazena do pořadníku žadatelů o umístění v Domově se zvláštním režimem Pohoda.

Před uzavřením smlouvy lze provést sociální pracovnicí domova  jednání se zájemcem o službu v místě aktuálního pobytu žadatele. Uvolní-li se místo v domově, je kontaktován žadatel sociální pracovnicí a uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby. Smlouva upravuje, jaké služby se domov zavazuje nabízet a za jakou finanční úhradu.