Stařecká demence

Stařecká demence

Stařecká demence je onemocnění projevující se změnami v mozkové tkáni.

Jedná se o úbytek mozkové činnosti, která se týká všech složek lidského chování a  dochází k postupnému zániku nervových buněk. Toto onemocnění nejvíce ohrožuje věkovou skupinu nad 60 let.

 Mezi projevy patří: poruchy paměti, zvláště krátkodobé paměti, poruchy racionálního myšlení a jednání, zhodnocení situace a vyhodnocení, časoprostorové vnímání, bloudí po vlastním bytě, neví kde je, nerozpoznává své blízké, únava, ospalost, časté změny v emocích – náladovost – střídání euforie, depresí, apatičnost, agresivita, sobeckost a zlomyslnost atd. Dále nepřijatelné chování na veřejnosti, porušování konvencí a přijatelného chování.

Léčba není možná, lze však zpomalit jeho postup. Důležitá je prevence tj. udržovat psychickou a fyzickou aktivitu, časté procházky, přiměřený sport, čtení knih a časopisů, luštění křížovek, účast při společenských událostech apod. Farmakologicky zejména blokátory acetylcholinesterázy, nervové růstové faktory, zhášeče volných kyslíkových radikálů aj. Někdy je nutná až 24 hodinová péče denně.