Od 5.12. se umožnují návštěvy.

 

Mimořádné opatření při epidemii – návštěvy uživatelů jsou povoleny za zvláštních podmínek, a to, že návštěvník má pisemné potvrzení POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s výsledkem negativní a po celou dobu pobývá v zařízení s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to minimálně vlastním respirátorem FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a současně udržuje min. 2 m rozestup od uživatelů popř. personálu zařízení sociální služby.

Test nemusí mít osoba, která v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Informace pro návštěvy, rodinné příslušníky, opatrovníky a další blízké  osoby k realizaci návštěv.  Jakýkoli kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID-19. Tento navštěvní řád je platný do odvolání. Děkujeme za pochopení.

 

 

 1. Koordinace návštěv do zařízení
 • Předem je potřeba zavolat a domluvit si termín i čas schůzky tel: 734 312 772
 • Možnost návštěv je stanoven od 10. Hodin do 17.hodin.
 • Do budovy lze vpustit max. jednu osobu k návštěvě rodinného příslušníka, jestliže je možné realizovat návštěvu venku na zahradě jsou přípustné maximálně dvě osoby. Ve výjimečných případech lze návštěvu v objektu provést 2 osobami, a to jen v tom případě, když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.

 

 1. Průběh návštěvy
 • Každá navštěvující osoba musí zazvonit a vyčkat na příchod personálu.
 • Před vstupem vyplní krátký dotazník, který se skládá :

Dotazování  na symptomy koronavirové nákazy a seznámení s opatřeními k pravidlům návštěv.

 

 • Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Při příchodu do objektu si návštěva musí dezinfikovat ruce.
 • Návštěvy musí mít svůj vlastní respirátor FFP2 bez výdechového ventilu při vstupu do areálu zařízení ( už na parkovišti).
 • Stále platí kontakt mezi návštěvou a uživatelem omezit na minimum.
 • Maximální doba návštěvy je stanovena 30.minut.
 • Platí minimálně 2 metrové rozestupy.
 • V budově je zákaz pohybu návštěvy mimo určený prostor, nebudou podávány kávy ani jiné nápoje a taktéž nelze používat WC pro návštěvy. Ve výjimečném případě lze použít WC, ale  musí být informován personál.

Odkazy zde:

Mimořádný navštěnví řád.

Prohlašení při vstupu do zařízení.