Cílová skupina

Domova se zvláštním režimem Pohoda 

Sociální služba je poskytována osobám, které jsou poživateli starobního nebo invalidního důchodu,

kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence a

ostatními typy demencí, kteří potřebují stálou přítomnost či pomoc druhé osoby.

–    –  pro uživatele ve věku od 27 let

 

 

Kapacita zařízení 51 osob.

Komu službu nemůžeme poskytnout:

–          osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči

–          osobám s infekčními chorobami typu aktivní TBC, AIDS, hepatitidy apod.

–          osobám závislým na alkoholu a omamných látkách

–          osoby s poruchou chování ohrožující sebe nebo druhé osoby, znemožňující soužití

–          v případě nedostatečné kapacity zařízení