V této kategorii Vám budeme pravidelně přinášet novinkyz naseho domova

Mimořádné opatření k navštěvnímu řádu.

Od 5.12. se umožnují návštěvy.   Mimořádné opatření při epidemii – návštěvy uživatelů jsou povoleny za zvláštních podmínek, a to, že návštěvník má pisemné potvrzení POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s výsledkem negativní a po celou dobu pobývá v zařízení s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to minimálně vlastním respirátorem FFP2 nebo…

Dotace a dary 2020

Dotace za rok 2020. Děkujeme městu Havířov za dotaci ve výši 15.000,- Kč.   Děkujeme nadaci KFF za poskytnutý grant našemu zařízení.       Velmi děkujeme všem za poskytnutou pomoc, pomůcky a dary, keré jste nám  věnovali.

Domov pro seniory

Domov pro seniory

Domov pro seniory Domov pro seniory je koncept kvalitního bydlení pro seniory spolu se sociální a zdravotní péčí. Cílem je vytvoření ideálního místa k prožívání aktivního stáří, které představuje rovnováhu mezi nezávislostí, péčí a společností přátel obdobného stáří a zájmů.  Posláním naší služby je poskytnout klientům s nízkou mírou soběstačnosti s pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností (různé…

Stařecká demence

Stařecká demence

Stařecká demence Stařecká demence je onemocnění projevující se změnami v mozkové tkáni. Jedná se o úbytek mozkové činnosti, která se týká všech složek lidského chování a  dochází k postupnému zániku nervových buněk. Toto onemocnění nejvíce ohrožuje věkovou skupinu nad 60 let.  Mezi projevy patří: poruchy paměti, zvláště krátkodobé paměti, poruchy racionálního myšlení a jednání, zhodnocení…

Alzheimerova choroba

alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je choroba,  kdy člověk ztrácí schopnost pracovat, později není schopen samostatně cestovat, nakupovat, nakládat s penězi.   Počáteční stádium Alzheimerova choroba projevuje se sníženou  výkonností v myšlení a kognitivními  poruchami. Člověk i jeho okolí změny  dokážou dobře rozeznat, uvědomují si je.  Začínají se projevovat  poruchy učení a vštípivosti, dobře si vybavuje informace  z mládí. Hledá nedávno odložené…