Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je choroba,  kdy člověk ztrácí schopnost pracovat, později není schopen samostatně cestovat, nakupovat, nakládat s penězi.

 

Počáteční stádium

Alzheimerova choroba projevuje se sníženou  výkonností v myšlení a kognitivními  poruchami. Člověk i jeho okolí změny  dokážou dobře rozeznat, uvědomují si je.  Začínají se projevovat  poruchy učení a vštípivosti, dobře si vybavuje informace  z mládí. Hledá nedávno odložené předměty, zapomíná vykonávat běžné rutinní úkony.

 

Další stádium středně těžký stav

projevy netypického chování se zhoršují, ukládání předmětů na zvláštní místa, ptá na stejné věci dokola, nepamatuje si co už říkal, nevybavuje si ani svou domácí adresu, informace o místě, kde se nachází, co nedávno dělal, nevybavuje si už ani jména dobře známých osob a rodiny, nevybavuje si názvy předmětů a popisuje: „to, jak se tím píše atd. nesoběstačný, neschopen řešit banální úkoly.

 

Třetí fáze těžký stav

Alzheimerova choroba způspbuje téměř úplná ztráta paměti, nepoznává blízké osoby, plně dezorientovaný, nesoběstačný a většinou inkontinentní, nové informace není schopen si zapamatovat.